Dedykowane rozwiązania logistyki transportowej

transport towarów wielkogabarytowych

W dobie wszechobecnej cyfryzacji i globalnych zasięgów, transport towarów szczególnie zyskał na znaczeniu. Obecnie nie ma praktycznie większych problemów z przewiezieniem czegoś czy sprowadzeniem zza granicy. Można swobodnie zamawiać produkty z całego świata i liczyć na stosunkowo szybkie dostawy. Transport drogowy rozwija się bardzo dynamicznie, ze względu na fakt, iż jest tańszy od transportu lotniczego oraz szybszy od kolejowego. Firmy przewozowe muszą jednak nieustannie uaktualniać swe oferty i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, zwłaszcza tych dużych, biznesowych podmiotów, ponieważ konkurencja jest naprawdę spora. Dlatego też wiele firm transportujących towary korzysta z tzw. dedykowanych rozwiązań, czyli dostosowuję swoje propozycje usług bezpośrednio do zróżnicowanych preferencji osób prywatnych oraz przedsiębiorstw korzystających z usług przewozowych. Pozwala to zoptymalizować oferty i rozszerzyć je o konkretne usługi pożądane przez konsumentów.

Rozwiązania dedykowane mogą być dostosowane do specyfiki danych zakładów produkcyjnych i do charakteru wytwarzanych przez nie produktów. Niektóre produkty są np. szczególnie kruche i wymagają bardzo delikatnego traktowania, inne stanowić mogą substancje niebezpieczne, które należy przewozić w izolacji, jeszcze inne produkty mają specjalne wymagania co do temperatury w transporcie. Przystosowanie pojazdów i pojemników transportowych do zróżnicowanych towarów daje firmom transportowym szersze spektrum możliwości i co za tym idzie większą klientelę.

W tym dziale  Na czym polegają poszukiwania osób zaginionych?

Jednym ze zindywidualizowanych rozwiązań logistycznych jest dedykowane magazynowanie towarów. Na czym ono polega? Po pierwsze, wydziela się pomieszczenia, które służą do przechowywania wyłącznie towarów danego dostawcy zamiast magazynów wspólnych. Po drugie, w danej hali stwarza się jak najdogodniejsze warunki do przechowywania określonego typu towarów. Jedne produkty „lubią” światło, inne nie. Jedne potrzebują ujemnej temperatury, zaś drugie kategorycznie nie powinny mieć kontaktu z wilgocią. Jeśli ładunek jest wyjątkowo subtelny, można np. jechać wolniej i wyznaczyć kilka punktów magazynowych na drodze. W przypadku produktów z oznaczoną datą ważności bądź rzeczy bardzo cennych często stawia się na transport ekspresowy i całodobowy, by dostawa jak najszybciej dotarła do miejsca przeznaczenia.

Inną stałą praktyką jest nieustanne monitorowanie łańcucha dostaw oraz integracja wielu różnych rozwiązań logistycznych zawartych w umowie z kontrahentami jak np. transport części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, konsolidacja spedycji, organizowanie załadunku i rozładunku, realizowanie kompleksowych czynności związanych z obsługą produktów od momentu ich odbioru do chwili dostarczenia do miejsca docelowego. Dzięki dedykowanym rozwiązaniom logistyki transportowej możliwa jest redukcja kosztów, szybszy czas dostawy, przewożenie towarów w optymalnych dla nich warunkach oraz wyeliminowanie potencjalnych strat wynikających z uszkodzenia bądź zniszczenia towarów.

W tym dziale  Na co zwrócić uwagę wybierając olej samochodowy?

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.