Komu przysługuje mały ZUS plus?

W roku 2019 zostały wprowadzone nowe ulgi dla wielu przedsiębiorców, a zwłaszcza tych, którzy osiągają stosunkowo niskie przychody. Wśród tego rodzaju ulg można w szczególności wymienić mały ZUS oraz mały ZUS plus. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat, a także poznać zasady przyznawania przedsiębiorcom tego rodzaju ulgi.

Limit przychodu
Ulga taka jak mały ZUS plus związana jest przede wszystkim z limitami przychodów, jakie mogą zostać osiągnięte przez danego przedsiębiorcę. Aktualnie jego przychody nie powinny przekraczać kwoty stu dwudziestu tysięcy złotych. Limit kwoty dotyczy poprzedniego roku kalendarzowego, dlatego warto na to zwrócić szczególną uwagę podczas wnioskowania o taką ulgę jak mały ZUS plus. Kwota przychodów uprawniająca do ulgi została zwiększona prawie dwukrotnie, jeśli porównuje się ją do poprzedniego roku kalendarzowego. Jest to bardzo dobra decyzja dla wielu firm, ponieważ dzięki temu więcej przedsiębiorstw skorzysta z tego rodzaju ulg.

Prowadzenie działalności gospodarczej
Ulga taka jak mały ZUS związana jest również z czasem prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Firma w poprzednim roku kalendarzowym powinna być prowadzona co najmniej przez sześćdziesiąt dni. W przeciwnym przypadku nie będzie miała ona możliwości skorzystania z takiej ulgi jak mały ZUS plus. Warto o tym pamiętać, jeśli prowadziło się swoją firmę nie przez pełny rok kalendarzowy, ponieważ jest to bardzo istotna kwestia, która ma wpływ na powodzenie całego procesu.

W tym dziale  Jak poprawnie targetować reklamy na Facebooku? Oto nasz poradnik

Preferencje w opłacaniu składek
Mały ZUS plus to ulga, która nie przysługuje niektórym przedsiębiorcom. Warto na to zwrócić swoją szczególną uwagę podczas chęci skorzystania z niej. Tego rodzaju ulga nie powinna być wykorzystywana przede wszystkim przez firmy, które w roku poprzedzającym miały możliwość korzystania z preferencji w opłacaniu składek. Jest to bardzo istotne, ponieważ zasada ta dotyczy bardzo wielu przedsiębiorstw. Warto o niej pamiętać, aby w późniejszym czasie nie było żadnego zaskoczenia związanego z rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Praca na rzecz byłego pracodawcy
Z ulgi mały ZUS plus nie mogą również korzystać przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy lub też sprzedają towary byłemu pracodawcy. Jest to bardzo ważne kwestia, ponieważ zasada ta dotyczy bardzo wielu ulg oraz odliczeń. Ustawodawca nie dopuszcza do korzystania z ulg w przypadku podejmowania współpracy z podmiotem, u którego pracowało się na tradycyjnej umowie o pracę. Wiele osób o tym zapomina, jednak warto na to zwrócić swoją szczególną uwagę.

Opodatkowanie
Mały ZUS plus to ulga, z której nie mogą również korzystać przedsiębiorcy korzystający ze specjalnych form opodatkowania. Wśród nich można wymienić korzystanie z opodatkowania w formie karty podatkowej, a także jednoczesne zwolnienie z płacenia podatku VAT. Dzieje się to na podstawie stosownej ustawy.

W tym dziale  Wysłanie paczki kurierem krok po kroku

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.