Praca zdalna od 7 kwietnia 2023 – jakie zmiany czekają na pracodawców i pracowników?

 

Dnia 7 kwietnia 2023 roku zaktualizowano przepisy, dotyczące pracy zdalnej. Na pracodawców nałożone zostały dodatkowe obowiązki. Czego dotyczą i w jaki sposób warto się do nich przygotować?

 

Praca zdalna a nowe obowiązki pracodawcy

Praca zdalna od 7 kwietnia 2023 roku związana jest z nowymi obowiązkami, nałożonymi na pracodawcę zgodnie z https://www.teta-air.pl/poradnik/praca-zdalna-od-7-kwietnia-2023-r-nowe-przepisy-w-kodeksie-pracy/ należą do nich:

  • zapewnienie niezbędnych narzędzi oraz materiałów do pracy,
  • pokrycie kosztów instalacji, eksploatacji, serwisowania i konserwacji narzędzi potrzebnych do pracy, m.in. urządzeń technicznych, kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych,
  • pokrycie wszystkich innych kosztów, które są związane z wykonywaniem pracy zdalnej (w przypadku, gdy obowiązek ten będzie określony w porozumieniu, skupiającym zasady pracy zdalnej, które znajduje się w zakładowej organizacji związkowej lub w regulaminie),023
  • zapewnienie niezbędnych szkoleń oraz pomocy technicznej, potrzebnej do wykonywania pracy zdalnej.

 

Zasady, które dotyczą wykonywania pracy zdalnej, muszą być ustalone w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeśli taka organizacja nie funkcjonuje w danym przedsiębiorstwie, zasady należy ustalić wraz z pracownikami i zawrzeć w regulaminie. Mają one określać m.in.:

  • grupy pracowników objętych pracą zdalną,
  • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów instalacyjnych, serwisowych, związanych z konserwacją i eksploatacją narzędzi,
  • zasady dotyczące ekwiwalentu pieniężnego, jeśli pracownik wykonujący pracę zdalną korzysta z niezbędnych rozwiązań, których pracodawca mu nie zapewnił.
W tym dziale  Pozycjonowanie adwords - lepszy wyniki wyszukiwania!

Regulamin określa również jednostkę organizacyjną firmy wraz ze stanowiskiem zatrudnionego oraz dane osoby bądź organu, posiadającego upoważnienie do kontroli pracownika w miejscu, w którym wykonuje pracę.

 

Praca zdalna od 7 kwietnia – to pracodawca pokrywa koszty

Ponieważ przepisy regulują zarówno obowiązki pracodawcy, jak i pracownika wykonującego obowiązki pracownicze w trybie zdalnym, sposób rozliczania kosztów muszą ustalić obie strony. Określając wysokość ryczałtu, należy mieć na uwadze normy zużycia narzędzi pracy, ich ceny rynkowe, jak również koszty usług telekomunikacyjnych oraz normy zużycia energii elektrycznej. Pracownik i pracodawca mogą wspólnie ustalić, czy praca zdalna rozliczana będzie poprzez wypłatę ekwiwalentu lub też ryczałtu, na jakich zasadach będzie wypłacana oraz jaka będzie wysokość świadczeń.

 

Teta AIR od Unit4 – usługi najwyższej jakości

Dział kadr i płac stoi przed dużym wyzwaniem – wprowadzanie w życie nowych zasad wiąże się z mnóstwem dodatkowych obowiązków, zwłaszcza jeśli dane przedsiębiorstwo nie dysponuje wysokiej jakości oprogramowaniem pomocniczym. Jesteś właścicielem firmy i chcesz usprawnić pracę w obszarze HR? Postaw na wysokiej jakości rozwiązanie w postaci systemu Teta AIR, który ułatwia obsługę kadrowo-płacową. Narzędzie SaaS zapewnia jakość usługi, pełne bezpieczeństwo oraz dostęp do bieżących aktualizacji, zgodnych z polskim prawem.

W tym dziale  Top 5 najpopularniejszych artykułów biurowych 2019 roku

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.