Prawidłowość zapewnienia JST finansowania zadań publicznych 

Unia Metropolii Polskich (UMP) aktywnie działa na rzecz zmian w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego (JST), które mają na celu stabilizację dochodów i umożliwienie efektywnego realizowania zadań publicznych. To, że ten sektor potrzebuje modyfikacji, najlepiej pokazuje raport Najwyższej Izby Kontroli z 26 marca 2024 roku “Prawidłowość zapewnienia JST finansowania zadań publicznych”.

Jakie problemy wiążą się z obecnym systemem finansowania zadań publicznych?

Unia Metropolii Polskich wskazuje na szereg problemów, jakie niesie obecny system finansowania, w tym zmniejszenie dochodów JST wynikające z reform podatkowych oraz ograniczenia wprowadzone przez rząd, które skutkują cięciami w budżetach samorządowych. Te zmiany mają negatywny wpływ na zdolność jednostek samorządu terytorialnego do realizacji zadań publicznych, szczególnie w obszarach takich jak oświata, infrastruktura czy usługi społeczne, które są kluczowe dla lokalnych mieszkańców.

Poznaj 3 postulaty UMP dotyczące zmian w finansowaniu zadań publicznych

Unia Metropolii Polskich przedstawiła konkretne propozycje mające na celu poprawę sytuacji finansowej JST, którą opisano w raporcie Najwyższej Izby Kontroli “Prawidłowość zapewnienia JST finansowania zadań publicznych”. Obejmują one między innymi:

  1. Zmiana ustawy o finansach publicznych – Unia Metropolii Polskich postuluje zmiany, które zwiększą efektywność wykorzystania środków z Unii Europejskiej oraz dostosują limity obsługi długu do rzeczywistej zdolności kredytowej JST. Proponowane zmiany mają również na celu eliminację błędów deformujących wskaźniki finansowe​.
  1. Korekta systemu podatkowego – w odpowiedzi na negatywne skutki reform podatkowych, UMP apeluje o wprowadzenie mechanizmu rekompensaty wyrównującej, który zrekompensuje jednostkom samorządu terytorialnego ubytek dochodów z tytułu zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  1. Stabilizacja wysokości subwencji oświatowej – z uwagi na rosnącą lukę w finansowaniu oświaty, UMP wzywa do ustalenia subwencji oświatowej na poziomie nie niższym niż 3% PKB, co powiązałoby jej wysokość bezpośrednio z wartością produktu krajowego brutto, wspierając tym samym finansowanie edukacji na odpowiednim poziomie​.
W tym dziale  Jak nadać przesyłkę kurierską za granicę?

Dowiedz się więcej o propozycjach i postulatach Unii Metropolii Polskich

Propozycje Unii Metropolii Polskich mają na celu nie tylko natychmiastową pomoc dla JST w obliczu bieżących wyzwań, ale także długoterminową stabilizację finansową, która umożliwi planowanie i realizację zadań publicznych na przyszłość. Działania te są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności oraz zapewnienia wysokiej jakości usług publicznych.

Unia Metropolii Polskich kontynuuje dialog z rządem i innymi instytucjami, mając na celu wprowadzenie proponowanych zmian, które są kluczowe dla przyszłości samorządów w Polsce. Więcej informacji o działaniach i stanowiskach UMP można znaleźć na ich oficjalnej stronie internetowej https://metropolie.pl/artykul/prawidlowosc-zapewnienia-jst-finansowania-zadan-publicznych.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.