Różnica między logistyką a spedycją. Wyjaśniamy

Spedycja i logistyka to pojęci często używane zamiennie, jednak nie oznaczają tego samego. Logistyka jest pojęciem znacznie szerszym i zawiera w sobie niektóre z aspektów będących domeną spedycji. Poniżej postaramy się w jak najprostszy sposób wyjaśnić różnicę pomiędzy tymi dwiema domenami, które tak naprawdę funkcjonują w każdym przedsiębiorstwie, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. A więc zaczynajmy!

Planowanie to domena logistyki.
W branży transportowej polega na kompletnym organizowaniu przewozu towaru od miejsca załadunku, aż do punktu docelowego. Planowanie nie polega jedynie na wyznaczeniu trasy, ale także na znalezieniu optymalnego z punktu widzenia czasu i kosztów sposobu przewozu towaru. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku transportu międzynarodowego, gdzie logistyk musi uwzględnić kilka typów przewozów i zoptymalizować je kosztowo i czasowo.

Musi również posiadać kompletną wiedzę o danym transporcie w każdej chwili jego trwania – z jednej strony chodzi tutaj o odpowiedzialność, a z drugiej o możliwość działania i korekty planu w sytuacji, gdyby coś poszło nie tak jak trzeba. Oczywiście logistyka musi uwzględniać nieprzewidziane zdarzenia, dlatego w dużych przedsiębiorstwach transportowych zespół specjalistów logistyków to najważniejszy z działów, którego kompetencje świadczą o profesjonalizmie firmy i pozycji jej marki na rynku.

W tym dziale  Pozycjonowanie adwords - lepszy wyniki wyszukiwania!

Organizacja

Sama organizacja przewozu w branży transportowej to już domena spedycji. Jest to węższy zakres, który jednak narzuca na spedytora konkretne obowiązki. Podstawą jest posiadanie osobowości prawnej ze względu na fakt zawierania umów z klientami, wystawiania listów przewozowych czy dbania o kompletność dokumentacji dotyczącej przewozu oraz odpowiedzialności wobec obowiązujących przepisów, która leży po stronie firmy spedycyjnej. Oczywiście domeną biznesu spedytora jest przyjmowanie zleceń na przewóz towarów i ich faktyczna realizacja.

Logistyka jako taka zajmuje się bardziej teorią transportu, choć nie jest to oczywiście teoria oderwana od praktyki, co staraliśmy się pokazać w akapicie powyżej. Jednak w sensie stricto, to spedycja bierze na siebie praktyczny aspekt przewozu towaru z miejsca odbioru do punktu docelowego – tutaj zresztą chyba najlepiej widać fakt przenikania się obu dziedzin. Stąd też wynika zamienne stosowanie obu terminów i traktowanie ich jako tożsamych.

Kilka słów na zakończenie

Mylenie lub traktowanie pojęć logistyki i spedycji, jako określających tą samą dziedzinę biznesu wynika również z charakteru przedsiębiorstw działających na krajowym i światowym rynku transportu. Nawet niewielkie firmy z branży spedycyjnej po części realizują zadania standardowo charakteryzowane, jako domena logistyki. Jest to wynik z jednej strony olbrzymiej konkurencji na rynku usług przewozowych, a także dynamizmu i ciągłego rozwoju rodzimych przedsiębiorstw, które zaczynają być jednym z najważniejszych graczy w Unii Europejskiej w segmencie transportu towarów.

W tym dziale  Jak opisać case study? Oto poradnik

Rhenus Logistics

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.