Co to jest przesyłka ADR? Sprawdź!

Transport towarów niebezpiecznych określanych jako ADR musi odbywać się zgodnie z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. Konieczne jest uzyskanie zgody przewoźnika, aby mógł on dojść do skutku.

 

Czym są towary niebezpieczne?

Towary niebezpieczne to produkty, których transport jest zabroniony, albo dopuszczalny tylko na warunkach określonych w umowie ADR. Towary niebezpieczne są pogrupowane w 13 kategoriach związanych z zagrożeniami, jakie mogą wywołać. Podział dotyczy także grup pakowania. Można wyróżnić:

  • I grupę pakowania – są to materiały, które stwarzają duże zagrożenie, a tym samym trzeba zachować niezbędne środki ostrożności, aby doprowadzić do finiszu Drobnica zostanie dzięki temu dostarczona w bezpiecznych warunkach,
  • II grupę pakowania – są to materiały generujące średnie zagrożenie,
  • III grupę pakowania – materiały te stanowią najmniejsze zagrożenie.

 

Jak wyglądają opakowania z produktami ADR?

Każde opakowanie ADR musi zawierać konkretne oznaczenia i certyfikaty potwierdzające właściwe przygotowanie towaru do transportu. Każda tego typu przesyła powinna być również oznaczona numerami UN. Każda z nalepek ADR musi mieć kształt obróconego o 45 stopni kwadratu. Powinny one zostać nalepione na podłożu o kontrastowym kolorze, aby odróżniały się i były bardzo dobrze widoczne.

W tym dziale  Jaki jest koszt pozycjonowania sklepu internetowego - sprawdź!

 

Nie można powiedzieć, że produkty ADR i ich opakowania nie stwarzają problemów, jeżeli chodzi o transport. Drobnica znajdująca się w opakowaniach musi przejść badania i zostać we właściwy sposób przeanalizowana pod kątem budowy i bezpieczeństwa. Tylko wtedy przesyłka zostanie dopuszczona do transportu, dlatego jest z tym zawsze wiele zachodu. To wszystko jednak dla bezpieczeństwa.

 

Jak przebiega transport? Drobnica dostarczana jest z zachowanie najwyższych środków ostrożności

Towary niebezpieczne można przewozić różnymi środkami transportu. Do każdego z nich obowiązują odrębne przepisy, do których należy się zastosować, aby miał bezpieczny przebieg transport. Drobnica zostanie dzięki temu dostarczona bez najmniejszych problemów do miejsca docelowego. Jednak, jeżeli mowa o transporcie ADR to zawsze dotyczy on drogi lądowej.

 

Towary niebezpieczne transportowane są jednak również:

  • drogą morską – IMDG,
  • drogą lotniczą – DGR ICAO,
  • pociągiem – RID,
  • transportem śródlądowym – ADN.

 

W każdej umowie ADR znajdują się szczegółowe wytyczne, jak może przebiegać transport. Drobnica jest klasyfikowana według określonych wytycznych, dlatego nie ma żadnych problemów z dopasowaniem konkretnego produkty do danego środka transportu. Ważne jest, aby stosować się do wszystkich wytycznych, jeżeli chodzi o przedmioty stwarzające zagrożenie, ich podział na klasy. Należy zwracać uwagę na informacje znajdujące się na opakowaniach, kartę charakterystyki, a także na rodzaj transportu, jaki jest do przesyłki dedykowane. Będąc na bieżąco z przepisami, nie popełni się w tym zakresie żadnych, nawet najmniejszych błędów. Bardzo dobrze się wtedy na tym wyjdzie.

W tym dziale  Jak zwiększyć atrakcyjność stoisk sezonowych

Dowiedz się więcej: https://www.rhenus.com/pl/pl/uslugi/logistyka-frachtowa/transport-drogowy/drobnica-miedzynarodowa/

 

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.